Monday, March 11, 2013

Mencari Penulis Di Sebalik Sesebuah Penulisan

Cermin review diri.
Saya meneliti peristiwa yang berlaku, di mana nilai akademik (academic value) seorang penulis novel sejarah berunsur Islam di Malaysia diberi kritik saran oleh beberapa pihak yang berautoriti dalam sarjana keilmuan yang berkaitan. Melihat kepada beberapa komen yang ditulis yang ditujukan kepada karya novel tersebut, tidak dapat tidak, banyak yang dapat saya renungi dari perspektif seorang penulis. Tulisan ini diniatkan untuk menzahirkan renungan kepada diri sendiri.


Pernah saya terbaca sebuah perenggan yang tidak dapat diingat pula dari buku mana saya menjumpainya, tetapi mesejnya seakan begini:

comments powered by Disqus